19 april 2018

Vapen, olja och kol populärare än politik när PR-studenterna får välja

I en undersökning av University of Southern California (USC) tillfrågades PR-studenter i USA om vilka branscher som de potentiellt skulle ha etiska problem med att arbeta för. Inte helt oväntat hamnade tobaksbranschen i topp: här skulle 74 procent av studenterna i undersökningen tycka det innebar etiska problem att arbeta i branschen.

Den bransch som studenter har näst svårast att arbeta för är – kanske lite förvånande –  politiska kandidater (73 procent). I svallvågorna av det amerikanska presidentvalet 2016 har ord som ”fake news”, ”troll” och ”Cambridge Analytica” i det närmsta blivit mer ”household” än fenomenet fredagsmys. De tillfrågade studenterna menade att de skulle ha färre etiska dilemman om de arbetade för bolag verksamma inom kärnkraft (67 procent), marijuana (52 procent) samt olja & gas (53 procent) – branscher som vanligtvis väcker reaktioner, det vill säga.

Potential ethical issuesPotential ethical issues

I övrigt visar undersökningen (om än stereotypa) kulturella skillnader mellan yrkesverksamma PR-proffs i USA och resten av världen. Vapenbranschen, religiösa organisationer och kärnkraft är inte lika stora etiska dilemman för amerikaner, samtidigt som de har svårare för att arbeta med utländska myndigheter, kol och tobak jämfört med PR-proffs utanför USA.

Kanske går den negativa bilden av politiska kandidater hand i hand med det som identifieras som potentiella etiska problem i PR-branschen. Högst upp hamnar nämligen ”Spridande av fake news”, ”Medveten förvrängning av sanningen” och ”Försvarande av illvilligt beteende”.

Ethical problems

Dessa problem är uppe på agendan även i Sverige. Frågan är om vi kommer se en liknande utveckling i inställningen till politiker bland unga i Sverige. Även om de flesta svenska politiker i dagsläget känns mindre kontroversiella jämfört med Trump och andra i det amerikanska politiska landskapet ser vi att det politiska klimatet förändras även här. Ett allt mer polariserat politiskt klimat har lett till ett uppsving av alternativa medier och en hetsigare kommunikation. Skyr de unga politiken kan vi vänta en ytterligare förstärkning av bilden av politik som en bransch för broilers som talar osanning, och på så sätt skapas en ond cirkel med politikerförakt och politiken som oattraktiv arbetsplats.  

De politiska kampanjerna inför riksdagsvalet i september kan därför både staka ut vägen för hur Sverige kommer ledas de kommande åren samt vart unga PR-talanger hamnar i framtiden.

Slutsatsen som vi kan dra är att vapen, olja och kol inte bara är traditionellt lukrativa branscher – de uppfattas av studenterna inte vara lika smutsiga som politik.

8 mars 2018

Dags att ta efter ryssen när du läser tidningen

När fake news exploderar och mediernas förtroende rasar, då är det dags att blicka österut. Björn Mogensen förklarar hur vi kan lära oss av ryssarna för att navigera i dagens medielandskap.

För några år sedan lyssnade jag på ett anförande om den ryska mediesituationen, i Moskva. Ett spännande ämne om vilket jag inte hade mycket föreställningar än de vanligaste schablonbildena. Den ryska talaren inledde helt frankt med konstatera att det inte finns några riktigt oberoende medier i Ryssland. Inte i dess anglosaxiska kontext av institutioner med en stark förankring i författning och tradition. Den ryska erfarenheten är en annan. Där finns konkreta minnen hos alla över fyrtio på åsikter som inte gärna uttrycks högt och vad som händer om man gör det. Därmed inte sagt att det är lätt att uttrycka allt högt här eller på andra platser i världen heller.

Men talaren framhöll också att förtroendet för traditionella media därför också är mycket lågt bland den ryska allmänheten. Alla nyheter tas med en nypa salt. I stället har bloggar och sociala media en mycket starkare ställning än vi kanske skulle tro och betydligt starkare än i väst, fortsatte talaren. Den ryske mediekonsumenten är medveten om att det inte heller är absoluta sanningar som sprids i blogosfären. Men läsaren bildar sig en egen uppfattning och i slutändan väljer hen att tro på det hen vill tro på. För den ryska blogosfären är enligt talaren relativt fri från åsiktsbegränsningar. 

Jag tror att detta scenario har relevans även för oss. Tillväxten av alternativa nyhetsförmedlare har även i Sverige medfört att det är fullt möjligt att följa de som har åsikter vi gillar och i princip aldrig konfronteras med några med diametralt andra ståndpunkter. Resultatet är att våra befintliga åsikter stärks. Vi bygger upp en bubbla runt oss av information som vi vill ta till oss. Att objektiviteten och konsekvensneutraliteten hos gamla institutioner som SVT och DN på senare år ofta ifrågasatts har också bidragit den här utvecklingen. 

Men med tiden kommer det nog utvecklas ett behov av att ta in andra synpunkter och nyhetsvinklar också. I alla fall för de allra flesta. Just nu finns en nyfunnen nyfikenhet över alla nya media och alternativa sanningar. I längden är alternativa nyheter/sanningar ingen framkomlig väg för annat än begränsade skaror. För att få en någorlunda rimlig bild av verkligheten så krävs många olika medieintag och nyhetsvinklar. En begränsad bild av verkligheten är i längden bara till nackdel för mediekonsumenten. Men det är bara sunt att ifrågasätta varifrån vår information kommer och om det finns andra sätt att se på händelser.

22 februari 2018

Worldcom utvidgar till Dublin och Bakersfield

Worldcom har fått två nya medlemmar i form av Keating & Associates i Dublin, Irland och Providence Consulting i Bakersfield, Kalifornien. Keating arbetar brett inom många PR-discipliner och har hjälpt många bolag som vill etablera sig på Irland. De har stöttat internationella verksamheter både med myndighetskontakter, employer branding och naturligtvis mediekontakter och liknande. Det ökande samarbetet inom nätverket har också inneburit att intresset för PR-aktiviteter på Irland ökat, varför Keating & Associates kommer att fylla en viktig funktion.

Providence Consulting har fokus på public affairs, särskilt inom energisektorn. Det snabbt växande området solenergi har blivit en viktig industri och kravställare i denna del av USA. För Worldcom innebär detta medlemskap att alla medlemmar får tillgång till byråns kompetens inom detta heta område.

Jag tycker att det är härligt att det kommer in ny kompetens i nätverket. Inom nätverket finns en fantastisk kultur av att hjälpas åt, och om någon har erfarenheter och kunskaper som vi inte har är det enkelt att få råd och dåd. Nu har vår samlade kompetens ökats på ytterligare med viktiga områden”, säger Björn Mogensen på Oxenstierna & Partners. 

Worldcom är världens största nätverk av oberoende lokala PR-byråer med 132 kontor i 113 städer på sex kontinenter. Oxenstierna & Partners är sedan 2012 de svenska medlemmarna i Worldcom.

6 februari 2018

MiFID II - Tre viktiga saker att tänka på för mindre börsbolag

Drygt en månad har gått sedan det europeiska regelverket MiFID II togs i bruk. Finanssektorn har förberett sig i flera år och enligt Bloomberg News har branschen investerat omkring 2 miljarder dollar bara under förberedelsefasen. Men vad innebär egentligen MiFID II för små och medelstora noterade bolag?

Målet med MiFID II är att ska skapa lika villkor på finansmarknaden genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt stärka investerarskyddet.Allt från analys till dark pool-handel och allmänna handelsvolymer väntas påverkas.

Den förändring som vi tror kommer ha störst inverkan på våra kunder, det vill säga små- och medelstora noterade bolag, är förändringarna i analysavgiftsmodellen som innebär att banker och fondbolag måste separera avgiften för analys från exekveringen (courtage).

De flesta stora fondbolag indikerar att de själva kommer ta kostnaden för extern analys, men de branschundersökningar som gjorts visar att fondbolagens resultat påverkas i sådan grad att de troligtvis kommer skära i sina analyskostnader. Det innebär i sin tur att bevakningen, den externa analysen, av framför allt mindre bolag med största sannolikhet kommer minska.

I och med detta kommer bankerna och analytikernas roll i investerarkontakterna troligtvis minska och det blir viktigare att själv se över sitt IR-arbete. Här är tre saker vi tror kommer bli allt viktigare för de bolag som går mot minskad extern bevakning.

  • Jobba med investor targeting - fundera över önskad ägarbild, hitta era målgrupper och se till att ni själva tar kontakt med rätt investerare.
  • Skapa tillfällen där potentiella investerare kan få tillträde till management, exempelvis genom att delta på någon form av investerardag.
  • Se till att ha en snygg hemsida med bra presentationsmaterial -  gör det enkelt för potentiella och befintliga investerare att hitta den information de vill ha.

25 januari 2018

Oxenstierna & Partners välkomnar Daniel!

Lär känna vår nya konsult Daniel

I början av januari fick Oxenstierna & Partners förstärkning av Daniel de Morais. Daniel kommer arbeta som IR- och PR-konsult hos oss och kommer närmast från en roll som content specialist på Booking.com, ett av världens största e-handelsbolag. Här berättar Daniel om hur ett tv-team från SVT fick honom att byta karriär och varför 1400-talet är så spännande.

Vad fick dig att söka hit?

I grund och botten har jag alltid tyckt att ekonomi, politik och kommunikation är väldigt spännande – jag har fått berättat för mig att jag redan som 4-åring i Lissabon hade starka åsikter om nyheter jag såg på TV, och som 11-åring tittade jag regelbundet på den amerikanska kanalen CBS:s samhällsprogram ”60 Minutes”. Jag inser att det kanske kan få mig att framstå som ett ytterst märkligt barn, men jag kan försäkra er om att jag hade en normal uppväxt.

Då jag är utbildad civilekonom från Uppsala universitet och även har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation var kommunikationsbranschen en logisk sådan att söka sig till. Jag har sedan tidigare också erfarenheter från en strategisk kommunikationsbyrå där jag var involverad i noteringsprocesser samt löpande IR- och PR-arbete för internationella bolag.

Allra senast kommer jag ifrån ett av världens största e-commerce-bolag, Booking.com, där jag arbetade med content på den nordiska marknaden. Det som fick mig att återigen söka mig till kommunikationbranschen var när vi fick en oanmäld visit från ett TV-crew från SVT som ställde kritiska frågor, och svaren ledde till negativ publicitet i diverse medier. Frustrationen att inte kunna göra skillnad – endast PR-avdelningen på huvudkontoret fick göra sig hörd – var enorm. Jag kände då att det jag egentligen ville arbeta med var PR och IR.

Vilken person, död eller levande, skulle du vilja äta lunch med?

Det självklara valet – om än ett tråkigt val – är någon släkting. Jag fick aldrig chansen att träffa min gammelmorfar, vilket jag gärna hade gjort. Som tonåring i Österrike fick han rycka ut i första världskrigets skyttegravar, och 1939 var det åter dags att, mot sin vilja, rycka ut i nationens tjänst. Jag kan inte föreställa mig vad man fick gå igenom, men hade gärna fått höra personliga berättelser från en förstahandskälla istället för via böcker och filmer.

Sist men inte minst, vad sysselsätter du dig med när du inte jobbar?

Då jag äntligen flyttade tillbaka till Stockholm i somras har de senaste månaderna gått åt att försöka hitta inredning till min paradvåning (läs: etta). Till min förvåning är det svårt att hitta saker som är precis lagom – antingen är det stora danska möbler med rymdraketsliknande design (och med lika astronomiska priser), eller fyrkantiga lådor. Vart finns egentligen snygga, klassiska, möbler för ettor?

I övrigt är jag väldigt intresserad av historia och att resa. Jag reser mer än gärna till USA, och då till det ”riktiga” Amerika, långt ifrån Manhattans multikulturella smältdegel. Tänk långa raksträckor med bil och countrymusik. Som halvportugis är jag naturligtvis intresserad av perioden 1400-1600, en period då Portugal var en maktfaktor att räkna med.