22 februari 2018

Worldcom utvidgar till Dublin och Bakersfield

Worldcom har fått två nya medlemmar i form av Keating & Associates i Dublin, Irland och Providence Consulting i Bakersfield, Kalifornien. Keating arbetar brett inom många PR-discipliner och har hjälpt många bolag som vill etablera sig på Irland. De har stöttat internationella verksamheter både med myndighetskontakter, employer branding och naturligtvis mediekontakter och liknande. Det ökande samarbetet inom nätverket har också inneburit att intresset för PR-aktiviteter på Irland ökat, varför Keating & Associates kommer att fylla en viktig funktion.

Providence Consulting har fokus på public affairs, särskilt inom energisektorn. Det snabbt växande området solenergi har blivit en viktig industri och kravställare i denna del av USA. För Worldcom innebär detta medlemskap att alla medlemmar får tillgång till byråns kompetens inom detta heta område.

Jag tycker att det är härligt att det kommer in ny kompetens i nätverket. Inom nätverket finns en fantastisk kultur av att hjälpas åt, och om någon har erfarenheter och kunskaper som vi inte har är det enkelt att få råd och dåd. Nu har vår samlade kompetens ökats på ytterligare med viktiga områden”, säger Björn Mogensen på Oxenstierna & Partners. 

Worldcom är världens största nätverk av oberoende lokala PR-byråer med 132 kontor i 113 städer på sex kontinenter. Oxenstierna & Partners är sedan 2012 de svenska medlemmarna i Worldcom.

6 februari 2018

MiFID II - Tre viktiga saker att tänka på för mindre börsbolag

Drygt en månad har gått sedan det europeiska regelverket MiFID II togs i bruk. Finanssektorn har förberett sig i flera år och enligt Bloomberg News har branschen investerat omkring 2 miljarder dollar bara under förberedelsefasen. Men vad innebär egentligen MiFID II för små och medelstora noterade bolag?

Målet med MiFID II är att ska skapa lika villkor på finansmarknaden genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt stärka investerarskyddet.Allt från analys till dark pool-handel och allmänna handelsvolymer väntas påverkas.

Den förändring som vi tror kommer ha störst inverkan på våra kunder, det vill säga små- och medelstora noterade bolag, är förändringarna i analysavgiftsmodellen som innebär att banker och fondbolag måste separera avgiften för analys från exekveringen (courtage).

De flesta stora fondbolag indikerar att de själva kommer ta kostnaden för extern analys, men de branschundersökningar som gjorts visar att fondbolagens resultat påverkas i sådan grad att de troligtvis kommer skära i sina analyskostnader. Det innebär i sin tur att bevakningen, den externa analysen, av framför allt mindre bolag med största sannolikhet kommer minska.

I och med detta kommer bankerna och analytikernas roll i investerarkontakterna troligtvis minska och det blir viktigare att själv se över sitt IR-arbete. Här är tre saker vi tror kommer bli allt viktigare för de bolag som går mot minskad extern bevakning.

  • Jobba med investor targeting - fundera över önskad ägarbild, hitta era målgrupper och se till att ni själva tar kontakt med rätt investerare.
  • Skapa tillfällen där potentiella investerare kan få tillträde till management, exempelvis genom att delta på någon form av investerardag.
  • Se till att ha en snygg hemsida med bra presentationsmaterial -  gör det enkelt för potentiella och befintliga investerare att hitta den information de vill ha.

25 januari 2018

Oxenstierna & Partners välkomnar Daniel!

Lär känna vår nya konsult Daniel

I början av januari fick Oxenstierna & Partners förstärkning av Daniel de Morais. Daniel kommer arbeta som IR- och PR-konsult hos oss och kommer närmast från en roll som content specialist på Booking.com, ett av världens största e-handelsbolag. Här berättar Daniel om hur ett tv-team från SVT fick honom att byta karriär och varför 1400-talet är så spännande.

Vad fick dig att söka hit?

I grund och botten har jag alltid tyckt att ekonomi, politik och kommunikation är väldigt spännande – jag har fått berättat för mig att jag redan som 4-åring i Lissabon hade starka åsikter om nyheter jag såg på TV, och som 11-åring tittade jag regelbundet på den amerikanska kanalen CBS:s samhällsprogram ”60 Minutes”. Jag inser att det kanske kan få mig att framstå som ett ytterst märkligt barn, men jag kan försäkra er om att jag hade en normal uppväxt.

Då jag är utbildad civilekonom från Uppsala universitet och även har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation var kommunikationsbranschen en logisk sådan att söka sig till. Jag har sedan tidigare också erfarenheter från en strategisk kommunikationsbyrå där jag var involverad i noteringsprocesser samt löpande IR- och PR-arbete för internationella bolag.

Allra senast kommer jag ifrån ett av världens största e-commerce-bolag, Booking.com, där jag arbetade med content på den nordiska marknaden. Det som fick mig att återigen söka mig till kommunikationbranschen var när vi fick en oanmäld visit från ett TV-crew från SVT som ställde kritiska frågor, och svaren ledde till negativ publicitet i diverse medier. Frustrationen att inte kunna göra skillnad – endast PR-avdelningen på huvudkontoret fick göra sig hörd – var enorm. Jag kände då att det jag egentligen ville arbeta med var PR och IR.

Vilken person, död eller levande, skulle du vilja äta lunch med?

Det självklara valet – om än ett tråkigt val – är någon släkting. Jag fick aldrig chansen att träffa min gammelmorfar, vilket jag gärna hade gjort. Som tonåring i Österrike fick han rycka ut i första världskrigets skyttegravar, och 1939 var det åter dags att, mot sin vilja, rycka ut i nationens tjänst. Jag kan inte föreställa mig vad man fick gå igenom, men hade gärna fått höra personliga berättelser från en förstahandskälla istället för via böcker och filmer.

Sist men inte minst, vad sysselsätter du dig med när du inte jobbar?

Då jag äntligen flyttade tillbaka till Stockholm i somras har de senaste månaderna gått åt att försöka hitta inredning till min paradvåning (läs: etta). Till min förvåning är det svårt att hitta saker som är precis lagom – antingen är det stora danska möbler med rymdraketsliknande design (och med lika astronomiska priser), eller fyrkantiga lådor. Vart finns egentligen snygga, klassiska, möbler för ettor?

I övrigt är jag väldigt intresserad av historia och att resa. Jag reser mer än gärna till USA, och då till det ”riktiga” Amerika, långt ifrån Manhattans multikulturella smältdegel. Tänk långa raksträckor med bil och countrymusik. Som halvportugis är jag naturligtvis intresserad av perioden 1400-1600, en period då Portugal var en maktfaktor att räkna med.

3 januari 2018

10 kommunikationstips för det nya året

Tillsammans med våra 143 partnerbyråer och sammanlagt 2000 kommunikationskollegor har vi inte bara trendspanat kring det kommande årets kommunikationsutmaningar utan också satt ihop 10 kommunikationstips för 2018.

Här hittar du kommunikationsutmaningarna och nedan våra 10 tips.

1 - håll koll på tweet-stormarna

Utvidga mediebevakningen så att den kan beräkna påverkan av twitterstormar som skapas av inlägg i sociala medier från politiska ledare eller talespersoner för ditt företag.

 

2- JObba med kulturen

I ljuset av Weinstein-skandalen och #Metoo-rörelsen bör organisationer och företag gör en grundläggande översyn av sina värderingar och sin kultur. En sådan översyn ska hantera riktlinjer vad gäller interaktion mellan medarbetare, inklusive beröring. Givetvis handlar det inte bara om att ta fram eller uppdatera policys och riktlinjer utan faktiskt jobba med dem i organisationen och se till att alla medarbetare är med på vad som gäller.

 

3 - SE över ert syfte 

Företag och organisationer bör se över sitt syfte och utveckla sätt att säkerställa att alla medarbetare förstår hur de kan knyta an till och leverera på syftet. En del av övningen handlar om att utveckla ett engagemangsramverk som anställda kan relatera till och använda dagligen.

 

4 - planera för både betald och förtjänad PUBLICITET

Kommunikationsteam ska anpassa sig efter PESO-modellen (paid=betald, earned=förtjänad, shared=delad och owned=ägd) för att säkerställa att kommunikationsplanen har en integrerad  approach så att målen kan nås. 

 

5 - Håll koll på riskerna

Den ökande mängden risker och hot innebär att alla företag och organisationer behöver se över sina bedömningar och uppdatera sina krishanterings-policys och procedurer därefter.

 

6 - Bli bättre på att bygga relationer

Kommunikationsstrategier bör ses över så att de innehåller en tillräckligt stor del aktivt relationsbygge med alla intressenter.

 

7 - SKAPA Incitament för medarbetare att vara INNOVATIva

Organisationer och företag ska överväga att införa ett medarbetarinnovations-initiativ så att det går att hitta förbättringar i processerna som kan ge besparingar och öka det skapade värdet. Dessa idéer ”från golvet” kommer att ge hållbara värden och skapa en mer engagerad och energisk arbetsstyrka.

 

8 - Se över hur ni kan öka ert medarbetarengagemang 

Företag och organisationer bör se över eller utveckla strategier för medarbetarengagemang som ökar produktiviteten och lojaliteten.

 

9 - välj rätt medier att synas i och förknippas med

Företag och organisationer bör göra en medieöversyn för att säkerställa att de utnyttjar mediekanalerna som har störst inflytande på sina målgrupper och som skapar positiva associationer till varumärket.

 

10 - HÅll koll på gdpr och den egna verksamheten

Alla som kommunicerar med människor inom EU bör göra en GDPR-genomgång som hanterar mer än efterlevnad av reglerna. Genomgången bör också ta upp hur lojaliteten till varumärket kan öka när kunderna får lära sig hur de kan ta kontrollen över sina egna data.

27 december 2017

13 trendspaningar inför 2018

Oxenstierna & Partners är en del av det globala PR-nätverket Worldcom PR Group. Tillsammans med våra 142 partnerbyråer världen över har vi skickat ut en enkät till marknadschefer, kommunikationschefer och vd:ar hos våra kunder. Med underlag från enkäten och våra drygt 2000 kommunikationskonsulter har vi trendspanat inför 2018.

 

Worldcoms 13 förutsägelser för 2018

 

1 - Det blir svårt att hålla ihop en enhetlig företagskultur

Internationella företag kommer ha svårare att skapa en "one company"-kultur, eftersom Brexit, och självständighetslängtan på andra håll, utmanar hur bolagen styrs. De som lyckas skapa ett effektivt samarbete över team- och landsgränser nu kommer att ha en distinkt konkurrensfördel.

 

2 - Ökad protektionism och politiska klyftor gör kommunikationen svårare

Geo-politisk osäkerhet skapar ett "New Abnormal". Handelsstabiliteten skapad av globaliseringen kommer att undergrävas av den ökande protektionismen och politiska klyftor. Var och en av dessa förändringar kommer att innebära stora kommunikationsutmaningar för organisationer, både lokalt och internationellt.

Politiska förändringar på makroskala, som Brexit, kommer att uppmuntra människor att intressera sig för lokala val. Vad som händer i valet i Colombia, Tyskland, Ungern och Sydkorea kommer att få ringar på vattnet, både globalt och lokalt.

 

3 - Kraven på lagstiftning för sociala medier ökar

Vi kommer att se en tydlig rörelse för att reglera reklam och betalda inlägg i sociala medier. I många länder kommer rörelsen som ett resultat av den fortsatta stormen kring yttre påverkan i det amerikanska presidentvalet. Debatten om reglering eller självreglering fortsätter att urholka förtroendet för sociala plattformar.

I Sverige har influencer marketing diskuterats flitigt och många Instagramkändisar har blivit fällda av Reklamombudsmannen. Debatten kring smygreklam i sociala medier fortsätter och kanske får vi också ökat fokus på de betalda inläggens eventuella påverkan på vårt eget val 2018. 

 

4 - När förtroendet för medier sviktar måste varumärken se över sina kanalval

Att kunna avgöra vad som är ”fake news” och vilka medier som går att lita på blir allt viktigare för konsumenterna. Detta är ett tydligt hot mot medieföretag. Det innebär också en utmaning för varumärken som vill nå rätt målgrupp, det är dags att ompröva vilka kanaler som verkligen kommer vara mest effektiva för att nå måldemografin. Skepticism och brist på förtroende för stora, etablerade institutioner - inklusive stora nyhetsmedier, statliga institutioner, stora företag, och välkända varumärken - fortsätter att växa. Detta kommer förstås att uppmuntra människor att söka efter alternativ - med en partiskhet mot de som passar deras förutbestämda syn på världen. Detta blir svårare att hålla kunder, investerare och anställda lojala.

Det minskade förtroendet för traditionella medier kommer att innebära en ökning av alternativa informationskällor. Detta kommer att skapa många nya utmaningar för organisationer. Fragmenteringen av media innebär att nya typer av relationer behöver utvecklas. Det blir också viktigt för varumärken att utvärdera kvaliteten och exaktheten i informationen från dessa nya medier och kanaler och på så sätt bestämma om det är värdefullt att associeras med dem.

 

5 - Ogenomtänkt kommunikation blir viral och får stora konsekvenser  

Kommentarer från globala ledare på Twitter (och i andra sociala kanaler) kommer fortsätta skapa så kallade ”tweetstormar” eftersom intressenterna reagerar på vad de ser och hör. Detta kommer att skapa oväntade problem och missförstånd för vissa organisationer. Röster höjs i sociala medier och krav på avgång fyller inkorgen. Konsekvenserna för bolaget kan bli betydande om de inte agerar professionellt.

Organisationer kan begränsa potentiell skada genom att se till att deras anställda förstår organisationens syfte fullt ut och kan förklara detta för sina olika publikgrupper. Andra tips är att se över sin sociala medier-policy och kanske genomföra en extra medie- och kristräning.

 

6 - #MeToo sätter krishantering på agendan

Harvey Weinstein-skandalen satte igång en global rörelse bollen där kvinnor öppnade upp om en vardag innehållandes sexuella trakasserier och övergrepp. Uppropet, och några tongivande kvinnor, blev också Time Magazines val av Årets person.

Det här innebär att varje ledares beteende, oavsett kön, ska granskas. Det kommer att finnas höga förväntningar på etiskt ledarskap. Organisationer måste vara redo att reagera effektivt på alla påståenden som görs, oavsett om de är rykten eller sanna. En tydlig handlingsplan och genomarbetade rutiner för krissituationer är ett måste.

 

7 - Intraprenören skapar betydande affärsvärde

Vi kommer att se en ökning av "innovation inifrån" eftersom organisationer som har utvecklat effektiva processer för medarbetarengagemang nu kommit tillräckligt långt för att börja dra nytta av personalstyrkans intellektuella kraft och innovationsförmåga. Enkla förbättringar som identifieras av anställda kommer att ge betydande affärsvärde.

 

8 - Integrerat synsätt på content

Organisationer kommer att fortsätta att utveckla det integrerade synsättet på content, innehåll, dvs innehåll som skapar värde för både försäljning, marknadsföring, varumärkeslojalitet etc.

PESO-modellen (Paid= Betald, Earned = Förtjänad, Shared= Delad, Owned= Ägd) kommer att bli mer dominerande än någonsin. Det kommer att bli viktigt för varumärkena och deras PR-team att vidga vyerna från bara förtjänad publicitet och istället se till att skapa värde genom innehåll i alla lämpliga kanaler. 2018 blir också året då Influencer Marketing verkligen integreras i marknadsföringen i B2B-sektorn.

 

9 - Kostnaden för pengar ger effekt på både konsumtions- och anställningsvanor

Generationen som växt upp under en period med mycket låga räntor kommer att bli rejält förvånade när räntorna stiger och pengar helt enkelt ”kostar mer”. De varumärken som hjälper konsumenterna att hantera dessa utmaningar kommer det att gå bra för.

Den ökade osäkerhet som räntehöjningarna skapar kommer att leda till en övergång från att köpa prylar för att istället betala för upplevelser. Fler disruptiva bolag kommer att dyka upp och dra nytta av upplevelsetrenden.

Räntorna, eller kostnaden för pengar, kommer också att skapa lojalitetsutmaningar för företagen eftersom många kommer försöka hitta bättre betalande jobb. Detta innebär att de anställdas engagemang måste hamna högre upp på ledningens agenda och att bolagen måste bli bättre på att skapa incitament för anställda att vara lojala. 

 

10 - Att ge anställda ett större syfte hjälper er i talangkriget och skapar engagemang

2018 kommer att vi också se företagsledningar som fokuserar på att skapa en känsla av ett större syfte. Både för att inspirera sina medarbetare och för att skapa ett ramverk för bättre beslutsfattande. Den nya rollen, som kanske vd:n måste ta, blir en Chief Connectivity Officer, någon som hjälper medarbetarna att hitta kopplingen mellan deras dagliga arbete och organisationens mål. Arbetsgivare kommer att behöva balansera upp den externa osäkerheten - Politisk oro, Brexit, inflationstakt, global uppvärmning mm - med större intern säkerhet. Företagsledare måste arbeta hårt för att säkerställa att medarbetarna förstår och anpassar sig till organisationens syfte - varför de gör vad de gör - för att öka vissheten.

”Syfteskulturen” kommer att gå hand i hand med CSR-initiativ. Anställda kommer att fundera över den sociala inverkan deras dagliga arbete har eller kommer att ha. För ledningen innebär det att det blir viktigare att koppla ihop CSR-verksamheten med organisationens syfte för att både vinna affärsmässiga fördelar men också för att locka till sig topptalanger.

Medarbetarengagemanget kommer öppna upp ett ”framgångsgap” mellan organisationer som håller kvar vid en ledningsstil byggd på kommando och kontroll och de som leder genom engagemang och delaktighet.

 

11 - Relationsbyggandet blir viktigare för både PR-teamet och företaget som helhet

Företagen kommer att fortsätta med multikanal-strategier för att uppfylla kundernas förväntningar. Detta kommer att leda till ökat samarbete mellan kommunikationsteamet och kundtjänstpersonalen för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga upplevelse och att alla problem som dyker upp i sociala media hanteras effektivt.

Relationsdelen av Public Relations (PR) kommer att få ökad betydelse då varumärken skiftar mot att försöka få ut ett livstidsvärde av konsumenter genom lojalitet snarare än att bara skapa kortlivad inkomst.

Vissa organisationer kommer att försöka vända dominansen av textbaserad kommunikation (Email, IM, Slack, Skype etc) genom att aktivt uppmuntra anställda att tala med varandra och ses ansikte mot ansikte.

 

12 - Digitaliseringen fortsätter i rasande takt

Digitaliseringen är ostoppbar - AI, VR, AR och chatbots blir allt viktigare. Disruptiva organisationer kommer att använda denna teknik för att komma före sina konkurrenter. Företag måste våga adressera den här utvecklingen i sitt syfte, så den inte ses som ett hot av anställda och investerare.

 

13 - Det är bara en tidsfråga innan GDPR slår ned som en bomb

Lagstiftarna kommer gladeligen statuera exempel genom att sätta dit stora varumärken som förhindrar reglerna. Men det finns också en stor sannolikhet att de går på mindre mål som kanske inte har muskler att skydda sig på samma sätt med en stor juristavdelning.

Dataskyddsbestämmelser som GDPR kommer att drastiskt förändra marknadsföring och kommunikation samt hur kunddata används. De som utnyttjar nya tillvägagångssätt direkt kommer att klara sig bäst när de nya, strängare bestämmelserna träder i kraft.

 

Ladda ned som pdf.

Efter nyår kommer våra tips för att hantera kommunikationsutmaningarna 2018.