Vilka roller finns hos oss?

I OxP:s projekt och kundsamarbeten behövs både erfarna och mer juniora konsulter. Oavsett vilken nivå du har, kan vi lova att det blir ett varierande jobb.

Senior kommunikationskonsult
Många års erfarenhet från branschen? Som senior kommunikationskonsult på OxP fungerar du som kommunikationspartner till våra kunder. Du skapar nära och långsiktiga relationer, driver samarbetet och fungerar som en ledare och inspiratör till övriga konsulter. 

Roller i kundprojekt: kundansvarig, rådgivare, projektledare, skribent.

Kommunikationskonsult
Våra kommunikationskonsulter har några års erfarenhet från arbetslivet, ofta som kommunikatör, ekonom eller journalist. Som kommunikationskonsult arbetar du både strategiskt och praktiskt inom investerarrelationer, pr eller företagskommunikation. Du hjälper kunder att skapa nyanserad kommunikation till olika målgrupper i olika kanaler. 

Roller i kundprojekt: projektledare och rådgivare, produktionsledare, skribent.

Junior kommunikationskonsult
Är du ny i arbetslivet? Som juniorkonsult hos oss får du stora möjligheter att utvecklas. Om du har grunderna på plats, kan du lära dig resten hos oss. Med rätt inställning och hårt jobb kan du med tiden bli en fullfjädrad kommunikationskonsult.

Roller i kundprojekt: produktionsledare, assistent, skribent.

Frilansare
OxP har ett nära samarbete med ett antal fristående konsulter, bland annat kommunikationsspecialister inom områden som pr, krishantering och hållbarhet, men också art directors, originalare, projektledare och skribenter. Är du intresserad av ett samarbete? Hör gärna av dig till oss.

Roller i kundprojekt: Kommunikationsspecialist, projektledare, skribent, art director, original.