19 juli 2018

Rent vatten i värmen

I veckan går Gothia Cup, världens största fotbollsturnering, av stapeln i Göteborg. Bravida, Nordens ledande service- och installationsbolag, är där tillsammans med partnern WaterAid. I den 30-gradiga värmen är Bravidas vattenstationer avgörande för att förse alla fotbollsspelare med rent vatten att dricka.

I Bravidas tält på Heden kan dagens unga fotbollsspelare lära sig att leda vatten och inspireras till ett yrke inom el, vvs och ventilation i framtiden.

OxP:s Hanna Ågermo är projektledare och Cecilia Schröder har designat vattenstationerna.

 
OXP:s projektledare Hanna.

6 juli 2018

En förstagångsväljares spontana Almedalen-betraktelser

Elin, snart 18 år och förstagångsväljare, följde i år med Oxenstierna & Partners till Almedalen. Inte bara var det Almedalens 50-årsjubileum - det var även Elins första gång som besökare av Almedalsveckan. Årets riksdagsval blir det första där personer födda år 2000 får rösta, så vad tycker egentligen en förstagångsväljare spontant om Almedalsveckan?

Hög medelålder - Så många viktiga frågor som handlar om unga, men de som diskuterar är minst 40 år gamla.

Grym närhet till viktiga människor – på en dag lyssnade hon på två partiledare, tre ministrar, tre ambassadörer samt sett betydelsefulla personer från helt olika världar: Petter Stordalen, Margaux Dietz, Martin Schibbye...

Massor med ekologiskt kaffe  (gratis). 


Elin, snart 18, gjorde premiär på 2018 års Almedalen. 

17 maj 2018

Ta vara på aktieägarnas dag - gör årsstämman till en upplevelse att minnas!

Sitter på tåget hem från sköna Värmland och Rottneros Bruk och njuter av upplevelsen av en inspirerande dag som gäst på Rottneros AB:s bolagsstämma. Det finns bolagsstämmor, som är ganska trista transportsträckor eller bolagsstämmor! Hade det funnits en Oscarsgala för bolagsstämmor så skulle Rottneros stämma vara en klar kandidat. Hos Rottneros är alla aktieägare välkomna. Det bjuds på lunch i en vacker spegelsal med inspirerande utsikt, en intressant bruksvisning, presentation av styrelsen och engagerande föredrag från koncernchefen. 

Jag har gått på ganska många stämmor under åren och jag förvånas över att bolagen inte anstränger sig mer för att göra något värdefullt av aktieägarnas dag. För om sanningen ska fram är de allra flesta bolagsstämmor ganska trista. Dramaturgin är densamma, dagordningen följs slaviskt med färdigskrivna talmanus för ordförande och valberedningens ordförande. Vid den allmänna frågestunden sträcks den obligatoriska handen i luften och Aktiespararnas representant tar upp någon principfråga som dessvärre ofta bara syftar till att visa sin egen präktighet eller någon annans misstag. Frågorna har sällan inriktning på långsiktigt tillväxtpotential, marknadens strukturella utmaningar eller hållbar kapitalstruktur utan zoomar istället helst in på detaljer.

Men allt är inte becksvart utan det finns några bolag som avviker från normen och tar sitt IR-ansvar på allvar genom att erbjuda alla aktieägare en närkontakt med ägare, styrelse och ledning. De drar sig inte för att lägga ned tid med någon som äger aktier för 10 000 kronor och det hedrar dem. För mig handlar IR om att se alla aktieägare som delägare och att det ska finnas forum med värdefullt innehåll även för mindre privatinvesterare och medarbetare som äger aktier. Årsstämman är ett utmärkt sådant tillfälle. Och jag uppmanar alla börsbolag att bygga ut sina stämmor med kvalitativt innehåll med intressant innehåll för stor som liten aktieägare. 

Tack till alla på Rottneros – ni tar ert IR-ansvar på allvar och det var en fröjd att få delta vid er stämma.

Anna Oxenstierna

En vackrare entré är svår att hitta.

19 april 2018

Vapen, olja och kol populärare än politik när PR-studenterna får välja

I en undersökning av University of Southern California (USC) tillfrågades PR-studenter i USA om vilka branscher som de potentiellt skulle ha etiska problem med att arbeta för. Inte helt oväntat hamnade tobaksbranschen i topp: här skulle 74 procent av studenterna i undersökningen tycka det innebar etiska problem att arbeta i branschen.

Den bransch som studenter har näst svårast att arbeta för är – kanske lite förvånande –  politiska kandidater (73 procent). I svallvågorna av det amerikanska presidentvalet 2016 har ord som ”fake news”, ”troll” och ”Cambridge Analytica” i det närmsta blivit mer ”household” än fenomenet fredagsmys. De tillfrågade studenterna menade att de skulle ha färre etiska dilemman om de arbetade för bolag verksamma inom kärnkraft (67 procent), marijuana (52 procent) samt olja & gas (53 procent) – branscher som vanligtvis väcker reaktioner, det vill säga.

Potential ethical issuesPotential ethical issues

I övrigt visar undersökningen (om än stereotypa) kulturella skillnader mellan yrkesverksamma PR-proffs i USA och resten av världen. Vapenbranschen, religiösa organisationer och kärnkraft är inte lika stora etiska dilemman för amerikaner, samtidigt som de har svårare för att arbeta med utländska myndigheter, kol och tobak jämfört med PR-proffs utanför USA.

Kanske går den negativa bilden av politiska kandidater hand i hand med det som identifieras som potentiella etiska problem i PR-branschen. Högst upp hamnar nämligen ”Spridande av fake news”, ”Medveten förvrängning av sanningen” och ”Försvarande av illvilligt beteende”.

Ethical problems

Dessa problem är uppe på agendan även i Sverige. Frågan är om vi kommer se en liknande utveckling i inställningen till politiker bland unga i Sverige. Även om de flesta svenska politiker i dagsläget känns mindre kontroversiella jämfört med Trump och andra i det amerikanska politiska landskapet ser vi att det politiska klimatet förändras även här. Ett allt mer polariserat politiskt klimat har lett till ett uppsving av alternativa medier och en hetsigare kommunikation. Skyr de unga politiken kan vi vänta en ytterligare förstärkning av bilden av politik som en bransch för broilers som talar osanning, och på så sätt skapas en ond cirkel med politikerförakt och politiken som oattraktiv arbetsplats.  

De politiska kampanjerna inför riksdagsvalet i september kan därför både staka ut vägen för hur Sverige kommer ledas de kommande åren samt vart unga PR-talanger hamnar i framtiden.

Slutsatsen som vi kan dra är att vapen, olja och kol inte bara är traditionellt lukrativa branscher – de uppfattas av studenterna inte vara lika smutsiga som politik.

8 mars 2018

Dags att ta efter ryssen när du läser tidningen

När fake news exploderar och mediernas förtroende rasar, då är det dags att blicka österut. Björn Mogensen förklarar hur vi kan lära oss av ryssarna för att navigera i dagens medielandskap.

För några år sedan lyssnade jag på ett anförande om den ryska mediesituationen, i Moskva. Ett spännande ämne om vilket jag inte hade mycket föreställningar än de vanligaste schablonbildena. Den ryska talaren inledde helt frankt med konstatera att det inte finns några riktigt oberoende medier i Ryssland. Inte i dess anglosaxiska kontext av institutioner med en stark förankring i författning och tradition. Den ryska erfarenheten är en annan. Där finns konkreta minnen hos alla över fyrtio på åsikter som inte gärna uttrycks högt och vad som händer om man gör det. Därmed inte sagt att det är lätt att uttrycka allt högt här eller på andra platser i världen heller.

Men talaren framhöll också att förtroendet för traditionella media därför också är mycket lågt bland den ryska allmänheten. Alla nyheter tas med en nypa salt. I stället har bloggar och sociala media en mycket starkare ställning än vi kanske skulle tro och betydligt starkare än i väst, fortsatte talaren. Den ryske mediekonsumenten är medveten om att det inte heller är absoluta sanningar som sprids i blogosfären. Men läsaren bildar sig en egen uppfattning och i slutändan väljer hen att tro på det hen vill tro på. För den ryska blogosfären är enligt talaren relativt fri från åsiktsbegränsningar. 

Jag tror att detta scenario har relevans även för oss. Tillväxten av alternativa nyhetsförmedlare har även i Sverige medfört att det är fullt möjligt att följa de som har åsikter vi gillar och i princip aldrig konfronteras med några med diametralt andra ståndpunkter. Resultatet är att våra befintliga åsikter stärks. Vi bygger upp en bubbla runt oss av information som vi vill ta till oss. Att objektiviteten och konsekvensneutraliteten hos gamla institutioner som SVT och DN på senare år ofta ifrågasatts har också bidragit den här utvecklingen. 

Men med tiden kommer det nog utvecklas ett behov av att ta in andra synpunkter och nyhetsvinklar också. I alla fall för de allra flesta. Just nu finns en nyfunnen nyfikenhet över alla nya media och alternativa sanningar. I längden är alternativa nyheter/sanningar ingen framkomlig väg för annat än begränsade skaror. För att få en någorlunda rimlig bild av verkligheten så krävs många olika medieintag och nyhetsvinklar. En begränsad bild av verkligheten är i längden bara till nackdel för mediekonsumenten. Men det är bara sunt att ifrågasätta varifrån vår information kommer och om det finns andra sätt att se på händelser.