Dan Setterwall

Dan är en affärsorienterad och erfaren kommunikatör. Under 11 år var han verksam i skogsbolagen AssiDomän och Sveaskog och ansvarade bland annat för extern information och för dialogen med olika intressenter.

Hans yrkesbana inleddes med att producera årsredovisningar och börsprospekt för banker och börsnoterade företag. Det var en verksamhet som gav kunskap och stor allmänbildning om företag och företagande, frågor som ligger honom varmt om hjärtat.

Dan är verksam som kommunikationskonsult, projektledare och skribent. Han kan tillföra kreativitet och ett strategiskt helhetsperspektiv på olika kommunikativa utmaningar.

Examen från Stockholms Universitet i kommunikation och PR.

Tel. +46 705 75 35 05
E-post: dan.setterwall[at]oxp.se