Daniel de morais

Daniel arbetar som IR- och kommunikationskonsult på Oxenstierna & Partners sedan början av 2018. Daniel har ett stort intresse för historia och ekonomi.  

Daniel har en bakgrund som juniorkonsult på en strategisk kommunikationsbyrå inriktad mot transaktioner och företagsförvärv. Förutom att assistera vid löpande IR- och PR-arbete mot internationella kunder i finansbranschen var han även involverad i noteringsprocesser på Nasdaq Stockholm. Allra senast kommer Daniel ifrån en av världens största e-commerce-bolag, Booking.com, där han arbetade med content på den nordiska marknaden. Tillsammans med hans tidigare erfarenheter som intern på den svenska start-upen Barnebys, är Daniels inblick i techvärlden ett tillskott för Oxenstierna & Partners.

Daniel har studerat ekonomi vid både Uppsala universitet och Grenoble Graduate School of Business, Frankrike. Redan tidigt i sin ekonomutbildning fattade Daniel tycke för kommunikationsfrågor, varför han senare kompletterade sin ekonomiutbildning med en filosofie kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Tel: +46 73 500 94 10
Epost:  daniel.demorais[at]oxp.se