EMELIE FRANKENDAL

Emelie arbetar som IR- och kommunikationskonsult på Oxenstierna & Partners sedan hösten 2018. Hon har arbetat som kommunikationspartner till våra kunder i flera uppdrag inom IR- och webb samt årsredovisningar. Hennes största intresse ligger i kommunikation till aktieägare, varumärkesbyggnad och hållbarhet. 

I samband med sina studier har Emelie arbetat med syndikerad lånefinansiering av företag och institutioner hos en av Sveriges största banker. Våren 2018 tog Emelie sin kandidatexamen i ekonomi med inriktning i finans och management från Handelshögskolan i Stockholm. 

Tel. +46 70 3105 397 
E-mail emelie.frankendal[at]oxp.se

LinkedIn