Ingrid Christensson

Ingrid Christensson är seniorkonsult på Oxenstierna & Partners.

Ingrid har en gedigen erfarenhet från kommunikation – både som konsult och i linjen. Hon har innehaft chefspositioner på Ericsson, bland annat som biträdande presschef. Senast kommer hon från positionerna som kommunikationschef på Jernhusen, Tieto Sweden, samt MTG. Hon arbetade under 80/90-talet som finansanalytiker. Som en extra krydda har Ingrid arbetat med film, som manusförfattare och producent.

På Oxenstierna & Partners arbetar Ingrid med uppdrag inom koncernkommunikation och investerarrelationer.

Ingrid har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Tel. +46 729 37 95 95
E-post: ingrid.christensson[at]oxp.se