Mats RenÉe

Mats har en lång erfarenhet av att projektleda och utveckla digitala och analoga kommunikationsprojekt, både som beställare och leverantör. Efter många år på Ericsson med ansvar för bland annat koncernens marknadskommunikation är han numera associerad till Oxenstierna & Partners.

Mats intresse för kommunikation började med reklam och media, och efter studier på IHR (Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning) kom han att arbeta allt mer strategiskt på stora bolag. Genom åren har han hunnit med att arbeta med det mesta inom kommunikation, från varumärken och online till events av olika slag. Mats har också drivit egen konsultverksamhet, framförallt mot mindre och medelstora IT-bolag, och han har då agerat som marknadschef på konsultbasis.

Tel. +46 70 519 03 47
E-post: mats.renee[at]oxp.se

LinkedIn