En del av Worldcom

Oxenstierna & Partners är en del av världens största oberoende PR-nätverk, Worldcom Public Relations Group. Worldcom startade 1988 med idén att förena starka, entreprenörsdrivna kommunikationsbyråer och göra det möjligt för dem att tillgodose behoven hos både inhemska och multinationella bolag, utan att göra avkall på den flexibilitet och servicenivå som kännetecknar mindre byråer. Idag har Worldcom drygt 140 partners representerade i alla världsdelar.

Läs mer om Worldcom Public Relations Group på deras hemsida.