Oxenstierna & Partners – en kommunikationspartner för växande företag

Vi tror att bra kommunikation kan göra ditt företag mer framgångsrikt. Som kund hos oss får du hjälp att ta kommunikationsarbetet till en ny strategisk nivå.

Vi säger det med en gång, så är det sagt: vårt jobb är att utmana era sanningar. I små och medelstora företag hamnar kommunikation och strategi ibland i skymundan. Är det kanske dags att ändra på det i ditt företag?

Som kommunikationspartner kan vi hjälpa ditt företag att jobba smartare med kommunikation. Vi börjar med att titta på företagets vision, affärsplan och strategi. Med det som utgångspunkt gör vi tillsammans en plan för ert kommunikationsarbete – och för hur det ska ta företaget framåt. Sedan tar vårt operativa kommunikationsteam vid och hjälper er att göra verklighet av strategin.

Vi hjälper till med:

Strategisk kommunikation

  • Stöd till företagsledning vid utveckling av vision, strategier, affärsplan och liknande
  • Kommunikationsstrategi – utveckling och genomförande
  • Kommunikationspolicy för traditionella och digitala kanaler

Praktisk tillämpning

  • Praktisk företagskommunikation – vi stödjer företag med operativt kommunikationsarbete, i enskilda projekt eller löpande arbete

  • Medierelationer och PR – våra PR-specialister hjälper företag att bli mer synliga utåt, till exempel genom PR eller sociala medier.

  • Investerarrelationer – våra IR-experter hjälper företag att ta sin finansiella kommunikation till nästa nivå, ofta med början i en delårsrapport, ett prospekt eller en årsredovisning. Men också i den löpande kommunikationen med analytiker och investerare.

Vill du veta mer? Kontakta gärna: Linna Österman