Vässa era investerarrelationer

Våra specialister inom investerarrelationer hjälper företagsledningen att bygga det finansiella varumärket både i traditionella och digitala kanaler. Vi kombinerar finansiell analys med tydlig kommunikation kring mål och strategier samtidigt som bolagets personlighet ska prägla dialogen med investerarna. Inte minst ser vi också till att hantverket fungerar och stödjer din organisation i att leverera det som krävs.

Vi erbjuder

  • Utveckling och genomförande av IR-strategi
  • Produktion av prospekt, årsredovisning, hållbarhetsrapport och andra
    finansiella rapporter
  • Operativt stöd kring rapportering, obligatoriska pressmeddelanden och analytikermöten

Vill du veta mer? Kontakta gärna: Anna Oxenstierna