Investerarrelationer - IR

Den som ska investera i ett företag behöver förstå verksamheten och hur det skapar värde. Vad erbjuder företaget? Hur stor är marknadspotentialen? Och hur går det? Oxenstierna & Partners hjälper företag att bygga transparent och relevant investerarkommunikation.

Ett företags investerarkommunikation är viktig, både för att hitta rätt långsiktiga finansiärer och få en korrekt värdering. Oxenstierna & Partners har lång erfarenhet av investerarrelationer – både på strategisk nivå och i det praktiska arbetet med prospekt, rapporter och affärspress.

Vi erbjuder

  • IR-strategi – utveckling och genomförande
  • Finansiell PR – utveckla och öka kännedom om ert varumärke i affärspress
  • Produktion av finansiella rapporter, exempelvis:

o   delårsrapport
o   årsredovisning
o   hållbarhetsrapport
o   prospekt för börsintroduktion

  • Praktiskt stöd i IR-arbetet, bland annat rapportering, börs- och pressmeddelanden, analytikermöten och noteringsprocesser
  • Webbplatser med särskilda informationskrav – rådgivning & utveckling
  • IR-stöd inför och under börsnotering
  • Möjlighet att hyra in en erfaren IRO

Vill du veta mer? Kontakta gärna: anna.oxenstierna[at]oxp.se